• Home
  • ارزیابی رایگان

ارزیابی رایگان

 فرم ارزیابی که در ذیل قرار دارد برای آندسته از کسانی طراحی شده که تمایل دارند به استرالیا مهاجرت و یا در این کشور تحصیل کنند.

این ارزیابی اولیه برای متقاضیان مهاجرت به استرالیا به رایگان انجام می شود و پس از ارسال این فرم، ظرف مدت حداکثر ده روز با شما مکاتبه خواهد شد و نتیجه ارزیابی به شما اعلام می شود.


مهاجرت از طریق مهارت

مهاجرت از طریق مهارت

اگر تمایل دارید که به استرالیا از طریق مهارت و تخصص خود مهاجرت کنید این فرم را پر فرمایید. پس از ارسال اطلاعات ما به شما اعلام خواهیم کرد که آیا شانس مناسبی برای درخواست ویزای استرالیا دارید یا خیر

فرم ارزشیابی

مهاجرت از طریق تجارت

مهاجرت از طریق تجارت

اگر تمایل دارید که به استرالیا از طریق تجارت و سرمایه گذاری مهاجرت کنید این فرم را پر فرمایید. پس از ارسال اطلاعات ما به شما اعلام خواهیم کرد که آیا شانس مناسبی برای درخواست ویزای استرالیا دارید یا خیر

فرم ارزشیابی

ویزای دانشجویی

ویزای دانشجویی

اگر تمایل دارید که به استرالیا برای ادامه تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی بیایید این فرم را پر فرمایید. پس از ارسال اطلاعات ما به شما اعلام خواهیم کرد که آیا شانس مناسبی برای درخواست ویزای تحصیلی استرالیا دارید یا خیر

فرم ارزشیابی

 

Copyright ©2009-2017 Shada Migration Services. All rights reserved
Disclaimer  |  Privacy Policy